เสียงธรรมรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : กรรมดีและกรรมชั่วไม่มีในพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_เทศน์_กรรมดีและกรรมชั่วไม่มีในพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_ปกิณกะธรรม_การฝึกมโนมยิทธิ
Download
ปกิณกะธรรม : ความตายไม่มีนิมิตและเครื่องหมาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_ปกิณกะธรรม_ความตายไม่มีนิมิตและเครื่องหมาย
Download
กรรมฐาน : การวางอารมณ์พอใจในธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_กรรมฐาน_การวางอารมณ์พอใจในธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : อกุศลกรรมเข้า กายจะเศร้าหมอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_ปกิณกะธรรม_อกุศลกรรมเข้า กายจะเศร้าหมอง
Download
ปกิณกะธรรม : ความสุขไม่มีอยู่จริงทั้งพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_ปกิณกะธรรม_ความสุขไม่มีอยู่จริงทั้งพอใจและยินดี
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายพระพุทธรูป ๓๐ นิ้วแทนตัว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_ปกิณกะธรรม_การถวายพระพุทธรูป ๓๐ นิ้วแทนตัว
Download
ปกิณกะธรรม : การสนทนาธรรมทำให้เกิดปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_ปกิณกะธรรม_การสนทนาธรรมทำให้เกิดปัญญา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : การมีเมตตาต้องใช้ปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-07_ปกิณกะธรรม_การมีเมตตาต้องใช้ปัญญา
Download
เทศน์ : เครื่องกั้นความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-07_เทศน์_เครื่องกั้นความดี
Download
ปกิณกะธรรม : การยึดมั่นในคำครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-07_ปกิณกะธรรม_การยึดมั่นในคำครู
Download
ปกิณกะธรรม : เมื่อบุญให้ผล การฟังธรรมจะเข้าถึง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-07_ปกิณกะธรรม_เมื่อบุญให้ผล การฟังธรรมจะเข้าถึง
Download
นิทาน : พระราชาผู้มีสติน้อย กับราชครู ณ เมืองจิตนคร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-07_นิทาน_พระราชาผู้มีสติน้อย กับราชครู ณ เมืองจิตนคร
Download
กรรมฐาน : คติที่แน่นอนนึกถึงแต่ความดีเมื่อละขันธ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-07_กรรมฐาน_คติที่แน่นอนนึกถึงแต่ความดีเมื่อละขันธ์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
Download
ตอบปัญหาธรรม : การพิจารณาทุกข์หลุดพ้นอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-07_ตอบปัญหาธรรม_การพิจารณาทุกข์หลุดพ้นอย่างไร
Download
ตอบปัญหาธรรม : บุญกับอานิสงส์ต่างกันอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-07_ตอบปัญหาธรรม_บุญกับอานิสงส์ต่างกันอย่างไร

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การมองเห็นความจริงให้ครบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-13_เทศน์_การมองเห็นความจริงให้ครบ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญกับพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-13_ปกิณกะธรรม_การทำบุญกับพระ
Download
ปกิณกะธรรม : เมื่อมีทุกขเวทนาจะไม่มีอารมณ์โลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-13_ปกิณกะธรรม_เมื่อมีทุกขเวทนาจะไม่มีอารมณ์โลภ โกรธ หลง
Download
กรรมฐาน : การนึกถึงความตาย ความชั่วก็ดับด้วยการไม่ลังเลสงสัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-13_กรรมฐาน_การนึกถึงความตาย ความชั่วก็ดับด้วยการไม่ลังเลสงสัย
Download
ปกิณกะธรรม : ความต่างของอรูปฌาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-13_ปกิณกะธรรม_ความต่างของอรูปฌาน
Download
ปกิณกะธรรม : สิ่งเดียวที่ใครก็ช่วยไม่ได้ คือความคิดว่าคิดอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-13_ปกิณกะธรรม_สิ่งเดียวที่ใครก็ช่วยไม่ได้ คือความคิดว่าคิดอย่างไร
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การเกิดเป็นของน่ากลัว ต้องหาที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-14_เทศน์_การเกิดเป็นของน่ากลัว ต้องหาที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่ผิดธรรมแต่ผิดศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-14_ปกิณกะธรรม_ไม่ผิดธรรมแต่ผิดศีล
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-14_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีล
Download
นิทาน : นางพญางูขาวกับสิ่งที่ไม่แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-14_นิทาน_นางพญางูขาวกับสิ่งที่ไม่แน่นอน
Download
กรรมฐาน : การชำระจิตด้วยการเห็นความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-14_กรรมฐาน_การชำระจิตด้วยการเห็นความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : การอยากได้ตำแหน่งของสมณเพศเป็นกิเลสหรือไม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-14_ปกิณกะธรรม_การอยากได้ตำแหน่งของสมณเพศเป็นกิเลสหรือไม่
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจดีเพื่อพระนิพพานเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-14_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจดีเพื่อพระนิพพานเป็นที่ไป
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ความทุกข์เป็นลาภอันประเสริฐ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-20_เทศน์_ความทุกข์เป็นลาภอันประเสริฐ
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาพระคาถาเงินล้าน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-20_ปกิณกะธรรม_การบูชาพระคาถาเงินล้าน
Download
ปกิณกะธรรม : พระอริยะจะสนใจในธรรมสังเวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-20_ปกิณกะธรรม_พระอริยะจะสนใจในธรรมสังเวช
Download
กรรมฐาน : บุคคลใดเห็นความจริง บุคคลนั้นก็เห็นธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-20_กรรมฐาน_บุคคลใดเห็นความจริง บุคคลนั้นก็เห็นธรรม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-20_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
Download
ปกิณกะธรรม : คู่บารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-20_ปกิณกะธรรม_คู่บารมี
Download
ปกิณกะธรรม : การเกิดเป็นผู้ชายขึ้นอยู่กับกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-20_ปกิณกะธรรม_การเกิดเป็นผู้ชายขึ้นอยู่กับกำลังใจ

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ทานตัวเดียวก็นำสู่พระนิพพานได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-21_เทศน์_ทานตัวเดียวก็นำสู่พระนิพพานได้
Download
นิทาน : พญากระรอกเผือกโพธิสัตว์ผู้มีสมาธิ จึงเห็นความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-21_นิทาน_พญากระรอกเผือกโพธิสัตว์ผู้มีสมาธิ จึงเห็นความจริง
Download
กรรมฐาน : พระอริยะที่เห็นความจริงมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-21_กรรมฐาน_พระอริยะที่เห็นความจริงมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์
Download
ตอบปัญหาธรรม : ใช้วิปัสสนาญาณในชีวิตปัจจุบันอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-21_ตอบปัญหาธรรม_ใช้วิปัสสนาญาณในชีวิตปัจจุบันอย่างไร
Download
ตอบปัญหาธรรม : วางอารมณ์ในการปฏิบัติเมื่อมีลูกอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-21_ตอบปัญหาธรรม_วางอารมณ์ในการปฏิบัติเมื่อมีลูกอย่างไร
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-21_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒