เสียงธรรมรายวัน

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : วาระครบรอบอายุ ๑๐๐ ปี ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-29_เทศน์_วาระครบรอบอายุ ๑๐๐ ปี ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-29_ปกิณกะธรรม_การรักษาพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : เจตสิก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-29_ปกิณกะธรรม_เจตสิก
Download
ปกิณกะธรรม : อะไรบอกว่าไม่ใช่ของเรา เป็นของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-29_ปกิณกะธรรม_อะไรบอกว่าไม่ใช่ของเรา เป็นของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : พระศาสนาอยู่ที่ความรู้ มิใช่อยู่ที่ตัวบุคคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-29_ปกิณกะธรรม_พระศาสนาอยู่ที่ความรู้ มิใช่อยู่ที่ตัวบุคคล
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-29_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ความรักและเมตตาของหลวงพ่อฯ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-29_ปกิณกะธรรม_ความรักและเมตตาของหลวงพ่อฯ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-29_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖