เสียงธรรมรายวัน

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การจับนิมิตด้วยทุกข์เพื่อหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_เทศน์_การจับนิมิตด้วยทุกข์เพื่อหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงอารมณ์จาคานุสสติทำให้เกิดปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_ปกิณกะธรรม_การทรงอารมณ์จาคานุสสติทำให้เกิดปัญญา
Download
นิทาน : การเกิดมาทุกคนถือว่าโง่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_นิทาน_การเกิดมาทุกคนถือว่าโง่
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์เต็ม ด้วยความตั้งใจมั่นว่าจะไม่เกิดอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_ปกิณกะธรรม_อารมณ์เต็ม ด้วยความตั้งใจมั่นว่าจะไม่เกิดอีก
Download
นิทาน : ทุกคนเกิดมาและมีหน้าที่ เพราะความปรารถนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_นิทาน_ทุกคนเกิดมาและมีหน้าที่ เพราะความปรารถนา
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติไม่ต้องยึดแบบเสมอไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติไม่ต้องยึดแบบเสมอไป
Download
ปกิณกะธรรม : พิจารณาให้เห็นการเกิดดับของอารมณ์ตามหลักวิปัสสนาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_ปกิณกะธรรม_พิจารณาให้เห็นการเกิดดับของอารมณ์ตามหลักวิปัสสนาญาณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-22_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖