เสียงธรรมรายวัน

๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : บุคคลใดเข้าถึงอริยสัจด้วยมิลังเลสงสัย ผู้นั้นทรงสติปัญญาดีแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_เทศน์_บุคคลใดเข้าถึงอริยสัจด้วยมิลังเลสงสัย ผู้นั้นทรงสติปัญญาดีแล้ว
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงธรรม วัดกันที่ใจเมื่อโดนกระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงธรรม วัดกันที่ใจเมื่อโดนกระทบ
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงอารมณ์พระอริยะ ด้วยการยอมรับความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงอารมณ์พระอริยะ ด้วยการยอมรับความจริง
Download
นิทาน : การเกิดก็หนีไม่พ้นการกลัว การหิว การระแวงระวัง และดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_นิทาน_การเกิดก็หนีไม่พ้นการกลัว การหิว การระแวงระวัง และดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองสุข
Download
กรรมฐาน : การแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_กรรมฐาน_การแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอนาคามี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอนาคามี
Download
ปกิณกะธรรม : อุเบกขา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_ปกิณกะธรรม_อุเบกขา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖