เสียงธรรมรายวัน

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญเสมอในการพร้อมไปนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-26_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญเสมอในการพร้อมไปนิพพาน
Download
เทศน์ : ธรรมที่ว่างจากกุศลและอกุศล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-26_เทศน์_ธรรมที่ว่างจากกุศลและอกุศล
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลแปด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-26_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีลแปด
Download
ปกิณกะธรรม : การมีศีลครองใจจะมีปัญญาญาณด้วยการภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-26_ปกิณกะธรรม_การมีศีลครองใจจะมีปัญญาญาณด้วยการภาวนา
Download
กรรมฐาน : ปรมัตถทานก็ไปนิพพานได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-26_กรรมฐาน_ปรมัตถทานก็ไปนิพพานได้
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การถวายสังฆทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-26_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การถวายสังฆทาน
Download
ปกิณกะธรรม : การทำสมาธิสำหรับคนชอบคิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-26_ปกิณกะธรรม_การทำสมาธิสำหรับคนชอบคิด
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-26_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖