เสียงธรรมรายวัน

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การหาวิหารธรรม คือที่พักของใจเมื่อโดนกระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-19_เทศน์_การหาวิหารธรรม คือที่พักของใจเมื่อโดนกระทบ
Download
ปกิณกะธรรม : การละความทะยานอยาก(ตัณหา)ด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-19_ปกิณกะธรรม_การละความทะยานอยาก(ตัณหา)ด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : ความจริงของกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-19_ปกิณกะธรรม_ความจริงของกฎธรรมดา
Download
นิทาน : พระฤาษีทรงพรหมวิหารสี่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-19_นิทาน_พระฤาษีทรงพรหมวิหารสี่
Download
กรรมฐาน : การฝึกทิพจักขุญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-19_กรรมฐาน_การฝึกทิพจักขุญาณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
Download
ปกิณกะธรรม : พ่อแม่เป็นผู้อุปถัมภ์มิใช่คู่ปรับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-19_ปกิณกะธรรม_พ่อแม่เป็นผู้อุปถัมภ์มิใช่คู่ปรับ