เสียงธรรมรายวัน

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การทำจิตให้ถึงความพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-18_เทศน์_การทำจิตให้ถึงความพร้อม
Download
ปกิณกะธรรม : การละมานะทิฏฐิต้องอาศัยการเห็นเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-18_ปกิณกะธรรม_การละมานะทิฏฐิต้องอาศัยการเห็นเอง
Download
ปกิณกะธรรม : การหลุดพ้นได้ต้องมองโลกนี้มีแต่ทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-18_ปกิณกะธรรม_การหลุดพ้นได้ต้องมองโลกนี้มีแต่ทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : คติที่แน่นอนวัดกันที่นิวรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-18_ปกิณกะธรรม_คติที่แน่นอนวัดกันที่นิวรณ์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-18_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖