เสียงธรรมรายวัน

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : คุณของพระรัตนตรัยมีค่ากว่าทรัพย์ใดๆในโลก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-05_เทศน์_คุณของพระรัตนตรัยมีค่ากว่าทรัพย์ใดๆในโลก
Download
นิทาน : ไก่ฟ้าเป็นเหตุของอกุศลกรรมเข้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-05_นิทาน_ไก่ฟ้าเป็นเหตุของอกุศลกรรมเข้า
Download
กรรมฐาน : การพ้นทุกข์ด้วยการเดินตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-05_กรรมฐาน_การพ้นทุกข์ด้วยการเดินตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การสนทนาธรรมควรสนทนากับผู้สนใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-05_ปกิณกะธรรม_การสนทนาธรรมควรสนทนากับผู้สนใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ขันธ์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-05_ปกิณกะธรรม_ขันธ์ ๕
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖