เสียงธรรมรายวัน

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : การปรามาสพระรัตนตรัยโดยไม่ตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-04_ปกิณกะธรรม_การปรามาสพระรัตนตรัยโดยไม่ตั้งใจ
Download
เทศน์ : การทำชั่วโดยไม่เจตนาเกิดได้ เพราะแรงอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-04_เทศน์_การทำชั่วโดยไม่เจตนาเกิดได้ เพราะแรงอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : สติกับสัมปชัญญะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-04_ปกิณกะธรรม_สติกับสัมปชัญญะ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญวัดที่นิวรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-04_ปกิณกะธรรม_การทำบุญวัดที่นิวรณ์
Download
กรรมฐาน : การยกจิตจากทุกข์โดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-04_กรรมฐาน_การยกจิตจากทุกข์โดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : การละวิจิกิจฉาโดยปฏิบัติตามผู้รู้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-04_ปกิณกะธรรม_การละวิจิกิจฉาโดยปฏิบัติตามผู้รู้
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-04_พระเมตตาพร_วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖