เสียงธรรมรายวัน

๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การรักษาศีลบริสุทธิ์ดูที่พรหมวิหารสี่และยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-28_เทศน์_การรักษาศีลบริสุทธิ์ดูที่พรหมวิหารสี่และยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : การมองเห็นความจริงไม่ครบและขาดเมตตาเป็นอุปสรรคการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-28_ปกิณกะธรรม_การมองเห็นความจริงไม่ครบและขาดเมตตาเป็นอุปสรรคการปฏิบัติ
Download
นิทาน : สุนัขฝึกสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-28_นิทาน_สุนัขฝึกสมาธิ
Download
กรรมฐาน : ขอให้เกิดปัญญาในการพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-28_กรรมฐาน_ขอให้เกิดปัญญาในการพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติบูชากับผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-28_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติบูชากับผู้มีพระคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การวางคือไม่สนใจการเกิดและดับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-28_ปกิณกะธรรม_การวางคือไม่สนใจการเกิดและดับ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-28_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖