เสียงธรรมรายวัน

๒๗ เมษายน ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : มีปัญญามากทิฏฐิมานะสูง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_มีปัญญามากทิฏฐิมานะสูง
Download
เทศน์ : เมื่อมีทุกข์กำหนดจิตนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_เทศน์_เมื่อมีทุกข์กำหนดจิตนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญแบบคนเต็มแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_การทำบุญแบบคนเต็มแล้ว
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญศรัทธาของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_การเจริญศรัทธาของสมณเพศ
Download
นิทาน : ลูกพญานาคพลัดพราก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_นิทาน_ลูกพญานาคพลัดพราก
Download
กรรมฐาน : การยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_กรรมฐาน_การยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : แผ่เมตตาเสมอเมื่อต้องการสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_แผ่เมตตาเสมอเมื่อต้องการสุข
Download
ปกิณกะธรรม : การยอมรับสิ่งที่ทำมาด้วยความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_การยอมรับสิ่งที่ทำมาด้วยความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : การขอพึ่งบารมีพระด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_การขอพึ่งบารมีพระด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : ผลการผิดศีลกาเม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_ผลการผิดศีลกาเม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖