เสียงธรรมรายวัน

๖ เมษายน ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติตามผู้รู้ถือว่าเป็นคนฉลาด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-06_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติตามผู้รู้ถือว่าเป็นคนฉลาด
Download
กรรมฐาน : การระลึกคุณพระรัตนตรัยเสมอในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-06_กรรมฐาน_การระลึกคุณพระรัตนตรัยเสมอในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การจบกิจเมื่อถึงความพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-06_ปกิณกะธรรม_การจบกิจเมื่อถึงความพร้อม
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกจริตเข้าสู่มรรคผลได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-06_ปกิณกะธรรม_ทุกจริตเข้าสู่มรรคผลได้
Download
ปกิณกะธรรม : ความรู้ทำให้เราฉลาดต้องฟังผู้รู้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-06_ปกิณกะธรรม_ความรู้ทำให้เราฉลาดต้องฟังผู้รู้