เสียงธรรมรายวัน

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : ความรู้อยู่ใกล้ตัว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-31_ปกิณกะธรรม_ความรู้อยู่ใกล้ตัว
Download
เทศน์ : การหลุดพ้นอกุศลกรรม ต้องฉลาดโดยตามผู้รู้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-31_เทศน์_การหลุดพ้นอกุศลกรรม ต้องฉลาดโดยตามผู้รู้
Download
ปกิณกะธรรม : การพลาดไปนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-31_ปกิณกะธรรม_การพลาดไปนิพพาน
Download
กรรมฐาน : การตัดการสงสัยในความคิดว่ากายไม่ใช่เราไม่เป็นของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-31_กรรมฐาน_การตัดการสงสัยในความคิดว่ากายไม่ใช่เราไม่เป็นของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : ขันธ์ห้าไม่ใช่เราเป็นของเราของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-31_ปกิณกะธรรม_ขันธ์ห้าไม่ใช่เราเป็นของเราของพระอริยะ