เสียงธรรมรายวัน

๙ มีนาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การฟังธรรมทำให้เกิดปัญญาในการดับทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-09_เทศน์_การฟังธรรมทำให้เกิดปัญญาในการดับทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : สำหรับผู้มาปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-09_ปกิณกะธรรม_สำหรับผู้มาปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : จะได้ผลด้วยการละปฏิฆะและทรงเมตตาเสมอว่าทุกคนมีแต่ทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-09_กรรมฐาน_จะได้ผลด้วยการละปฏิฆะและทรงเมตตาเสมอว่าทุกคนมีแต่ทุกข์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
Download
ปกิณกะธรรม : สำหรับผู้มาปฏิบัติ ๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-09_ปกิณกะธรรม_สำหรับผู้มาปฏิบัติ ๒