เสียงธรรมรายวัน

๓ มีนาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนที่แท้จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-03_เทศน์_ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนที่แท้จริง
Download
นิทาน : ชายขี้เมาขึ้นสวรรค์ด้วยการละความชั่วด้วยใจเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-03_นิทาน_ชายขี้เมาขึ้นสวรรค์ด้วยการละความชั่วด้วยใจเมตตา
Download
กรรมฐาน : เส้นทางของการเข้าถึงความเป็นพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-03_กรรมฐาน_เส้นทางของการเข้าถึงความเป็นพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ในการปฏิบัติเพื่อละทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-03_ปกิณกะธรรม_ในการปฏิบัติเพื่อละทุกข์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖