เสียงธรรมรายวัน

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ความเมตตาความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_เทศน์_ความเมตตาความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้พ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : เส้นทางของคนดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_ปกิณกะธรรม_เส้นทางของคนดี
Download
ปกิณกะธรรม : ของสมณเพศในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_ปกิณกะธรรม_ของสมณเพศในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ของการเจริญพระกรรมฐาน ไม่มีรูปแบบ มองที่ความชั่วของตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_ปกิณกะธรรม_ของการเจริญพระกรรมฐาน ไม่มีรูปแบบ มองที่ความชั่วของตัวเอง
Download
กรรมฐาน : การปฏิบัติด้วยตนเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_กรรมฐาน_การปฏิบัติด้วยตนเอง
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทานทำให้เกิดความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_ปกิณกะธรรม_การให้ทานทำให้เกิดความเมตตา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖