เสียงธรรมรายวัน

๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : บารมีเกิดจากการเห็นทุกข์ (อริยสัจ)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-01_เทศน์_บารมีเกิดจากการเห็นทุกข์ (อริยสัจ)
Download
กรรมฐาน : การทรงสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-01_กรรมฐาน_การทรงสมาธิ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕