เสียงธรรมรายวัน

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-14_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีล
Download
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นหัวใจของการเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-14_เทศน์_ความกตัญญูเป็นหัวใจของการเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การเมตตาตัวเองก่อนเมตตาคนอื่น ด้วยการทรงพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-14_ปกิณกะธรรม_การเมตตาตัวเองก่อนเมตตาคนอื่น ด้วยการทรงพรหมวิหาร ๔
Download
กรรมฐาน : ทำตัวเราให้เป็นของเรา ด้วยคติที่แน่นอนละความชั่วสิ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-14_กรรมฐาน_ทำตัวเราให้เป็นของเรา ด้วยคติที่แน่นอนละความชั่วสิ้น
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕