เสียงธรรมรายเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การละความชั่วต้องมีความกลัวในผลของบาป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-06_เทศน์_การละความชั่วต้องมีความกลัวในผลของบาป
Download
กรรมฐาน : การวางอารมณ์อยู่คนเดียวแบบอิสระเพื่อมรรคผลพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-06_กรรมฐาน_การวางอารมณ์อยู่คนเดียวแบบอิสระเพื่อมรรคผลพระนิพพาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : อดทนต่อความชั่วและทุกข์อันเกิดจากร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-07_เทศน์_อดทนต่อความชั่วและทุกข์อันเกิดจากร่างกาย
Download
นิทาน : อย่าไปอยู่ในที่มีคนพาลจะไม่เจริญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-07_นิทาน_อย่าไปอยู่ในที่มีคนพาลจะไม่เจริญ
Download
กรรมฐาน : ตามความจริงขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-07_กรรมฐาน_ตามความจริงขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-13_เทศน์_ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
Download
นิทาน : กบกับงูผูกพันกันด้วยบุพกรรมเป็นการกั้นมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-13_นิทาน_กบกับงูผูกพันกันด้วยบุพกรรมเป็นการกั้นมรรคผล
Download
กรรมฐาน : เหตุที่เกิดทุกข์จากกามคุณและทุศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-13_กรรมฐาน_เหตุที่เกิดทุกข์จากกามคุณและทุศีล
Download
ปกิณกะธรรม : สติกับสัมปชัญญะนำสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-13_ปกิณกะธรรม_สติกับสัมปชัญญะนำสู่มรรคผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-14_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีล
Download
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นหัวใจของการเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-14_เทศน์_ความกตัญญูเป็นหัวใจของการเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การเมตตาตัวเองก่อนเมตตาคนอื่น ด้วยการทรงพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-14_ปกิณกะธรรม_การเมตตาตัวเองก่อนเมตตาคนอื่น ด้วยการทรงพรหมวิหาร ๔
Download
กรรมฐาน : ทำตัวเราให้เป็นของเรา ด้วยคติที่แน่นอนละความชั่วสิ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-14_กรรมฐาน_ทำตัวเราให้เป็นของเรา ด้วยคติที่แน่นอนละความชั่วสิ้น
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ความมีเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ต้องวันทา ณ เสาร์ห้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-20_เทศน์_ความมีเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ต้องวันทา ณ เสาร์ห้า
Download
ปกิณกะธรรม : การหลงตัวเองว่าดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-20_ปกิณกะธรรม_การหลงตัวเองว่าดี
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่ทำชั่วและไม่ทำความดี มีผลทำให้จิตขาดเมตตา กรุณา และยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-20_ปกิณกะธรรม_การไม่ทำชั่วและไม่ทำความดี มีผลทำให้จิตขาดเมตตา กรุณา และยินดี
Download
ปกิณกะธรรม : จิตมีสภาพจำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-20_ปกิณกะธรรม_จิตมีสภาพจำ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-20_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : จิตอย่าคิดชั่ว มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-21_เทศน์_จิตอย่าคิดชั่ว มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
Download
ปกิณกะธรรม : ความกตัญญูของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-21_ปกิณกะธรรม_ความกตัญญูของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
Download
กรรมฐาน : ทรงอารมณ์ปัจจุบันพระนิพพานว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-21_กรรมฐาน_ทรงอารมณ์ปัจจุบันพระนิพพานว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-21_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕