เสียงธรรมรายเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕

๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การปฏิบัติให้เป็นสายกลาง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-02_เทศน์_การปฏิบัติให้เป็นสายกลาง
Download
กรรมฐาน : การพลัดพรากเป็นทุกข์ ยึดกรรมบถ ๑๐ เป็นของพื้นฐานที่ห่างทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-02_กรรมฐาน_การพลัดพรากเป็นทุกข์ ยึดกรรมบถ ๑๐ เป็นของพื้นฐานที่ห่างทุกข์

๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การมองเห็นทุกข์ด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-03_เทศน์_การมองเห็นทุกข์ด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
กรรมฐาน : การพลัดพรากเป็นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-03_กรรมฐาน_การพลัดพรากเป็นทุกข์
Download
นิทาน : ตายายมีความอาฆาตกันเกิดจากบุพกรรมที่มีความรักกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-03_นิทาน_ตายายมีความอาฆาตกันเกิดจากบุพกรรมที่มีความรักกัน
Download
ปกิณกะธรรม : เพ่งโทษโจทความผิดของตัวเองให้มาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-03_ปกิณกะธรรม_เพ่งโทษโจทความผิดของตัวเองให้มาก

๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ธรรมทานชนะทานทั้งปวง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-04_เทศน์_ธรรมทานชนะทานทั้งปวง
Download
กรรมฐาน : การทำความดีละความชั่วตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-04_กรรมฐาน_การทำความดีละความชั่วตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : โลกไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากคนที่รักษาศีลและมีพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-05_เทศน์_โลกไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากคนที่รักษาศีลและมีพุทธานุสสติ
Download
กรรมฐาน : อารมณ์พระอรหันต์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-05_กรรมฐาน_อารมณ์พระอรหันต์

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การใคร่ครวญหรือถามผู้รู้ก่อนทำด้วยการใช้สติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-11_เทศน์_การใคร่ครวญหรือถามผู้รู้ก่อนทำด้วยการใช้สติ
Download
กรรมฐาน : การปฏิบัติกับความตั้งใจจริงโดยไม่ต้องสงสัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-11_กรรมฐาน_การปฏิบัติกับความตั้งใจจริงโดยไม่ต้องสงสัย
Download
นิทาน : ชายสามคนมีความทุกข์จากการพลัดพราก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-11_นิทาน_ชายสามคนมีความทุกข์จากการพลัดพราก

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : พระอรหันต์พ่อแม่มีความสุข เมื่อเห็นลูกพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-12_เทศน์_พระอรหันต์พ่อแม่มีความสุข เมื่อเห็นลูกพ้นทุกข์
Download
กรรมฐาน : กายกับจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-08-12_กรรมฐาน_กายกับจิต