เสียงธรรมรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : จิตที่มีสรณะอันยอดเยี่ยมคือพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-01_เทศน์_จิตที่มีสรณะอันยอดเยี่ยมคือพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การได้มีโอกาสทำความดีก็ถือว่ายาก แต่ก็สู้การมีกำลังใจไม่ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-01_ปกิณกะธรรม_การได้มีโอกาสทำความดีก็ถือว่ายาก แต่ก็สู้การมีกำลังใจไม่ได้
Download
ปกิณกะธรรม : การครองในสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-01_ปกิณกะธรรม_การครองในสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : ระดับอารมณ์ที่ละได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-01_ปกิณกะธรรม_ระดับอารมณ์ที่ละได้

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ทานบารมีเต็มภายใต้อุเบกขา โลกนี้มีแต่ภาระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-07_เทศน์_ทานบารมีเต็มภายใต้อุเบกขา โลกนี้มีแต่ภาระ
Download
ปกิณกะธรรม : หมั่นฟังด้วยสติ เมื่อเกิดจริงจิตจะยอมรับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-07_ปกิณกะธรรม_หมั่นฟังด้วยสติ เมื่อเกิดจริงจิตจะยอมรับ
Download
ปกิณกะธรรม : บุพกรรมที่ทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-07_ปกิณกะธรรม_บุพกรรมที่ทำมา
Download
กรรมฐาน : หนีกรรมด้วยบุญกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-07_กรรมฐาน_หนีกรรมด้วยบุญกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : ระดับปุถุชน กัลยาณชน และอารยชน จิตมีสภาพจำต้องละความเศร้าหมอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-07_ปกิณกะธรรม_ระดับปุถุชน กัลยาณชน และอารยชน จิตมีสภาพจำต้องละความเศร้าหมอง
Download
ปกิณกะธรรม : นิวรณ์เป็นตัววัดในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-07_ปกิณกะธรรม_นิวรณ์เป็นตัววัดในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์เมื่อมีกรรมขณะตั้งใจทำความดี บุพกรรม และเทวดารักษาตัว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-07_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์เมื่อมีกรรมขณะตั้งใจทำความดี บุพกรรม และเทวดารักษาตัว
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : กายเป็นเหตุของทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-08_เทศน์_กายเป็นเหตุของทุกข์
Download
กรรมฐาน : เตรียมความพร้อมเมื่อจิตละขันธ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-08_กรรมฐาน_เตรียมความพร้อมเมื่อจิตละขันธ์
Download
ปกิณกะธรรม : กระแสพระนิพพาน กฎไตรลักษณ์อยู่ที่มีร่างกาย มีสติโจทความชั่วเราเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-08_ปกิณกะธรรม_กระแสพระนิพพาน กฎไตรลักษณ์อยู่ที่มีร่างกาย มีสติโจทความชั่วเราเสมอ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

Download
ปกิณกะธรรม : ความพอใจกับความอยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-14_ปกิณกะธรรม_ความพอใจกับความอยาก
Download
เทศน์ : ความทุกข์เกิดจากความอยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-14_เทศน์_ความทุกข์เกิดจากความอยาก
Download
กรรมฐาน : ทำจิตไม่ให้ฟุ้งและพลั้งเผลอด้วยวิปัสสนาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-14_กรรมฐาน_ทำจิตไม่ให้ฟุ้งและพลั้งเผลอด้วยวิปัสสนาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การเป็นนักบวชต้องทรงพรหมวิหารสี่ สัญญาอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-14_ปกิณกะธรรม_การเป็นนักบวชต้องทรงพรหมวิหารสี่ สัญญาอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : การแผ่เมตตาด้วยความปรารถนาดี การทำงานด้วยอารมณ์กรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-14_ปกิณกะธรรม_การแผ่เมตตาด้วยความปรารถนาดี การทำงานด้วยอารมณ์กรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิฆะในนิวรณ์ กับสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-14_ปกิณกะธรรม_ปฏิฆะในนิวรณ์ กับสังโยชน์
Download
นิทาน : ชาวนากับงูดำที่มีความอาฆาต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-14_นิทาน_ชาวนากับงูดำที่มีความอาฆาต
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : เจตนาเป็นตัวกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-15_เทศน์_เจตนาเป็นตัวกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์เมื่อมีทุกขเวทนา และปัญญาญาณจะเกิดขึ้นเมื่อนิวรณ์ดับ ยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-15_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์เมื่อมีทุกขเวทนา และปัญญาญาณจะเกิดขึ้นเมื่อนิวรณ์ดับ ยอมรับกฎธรรมดา
Download
กรรมฐาน : กายเป็นสิ่งรวมปฏิกูล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-15_กรรมฐาน_กายเป็นสิ่งรวมปฏิกูล
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณามานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-15_ปกิณกะธรรม_การพิจารณามานะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การมีคารวะเป็นตัววัดการมีมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-21_เทศน์_การมีคารวะเป็นตัววัดการมีมานะ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-21_ปกิณกะธรรม_การทำบุญในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การละมานะมีตัววัดที่อุปาทาน กิเลส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-21_ปกิณกะธรรม_การละมานะมีตัววัดที่อุปาทาน กิเลส
Download
กรรมฐาน : การอยู่ด้วยจิตที่สงบโดยไม่สนใจร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-21_กรรมฐาน_การอยู่ด้วยจิตที่สงบโดยไม่สนใจร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : คาถาสำหรับคนมีปัญญาไม่มาก อิทธิบาท ๔ โพชฌงค์ ๗ ฉันทะ และกรรมแยกสัตว์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-21_ปกิณกะธรรม_คาถาสำหรับคนมีปัญญาไม่มาก อิทธิบาท ๔ โพชฌงค์ ๗ ฉันทะ และกรรมแยกสัตว์
Download
นิทาน : ไก่ชนผู้มีผลของกรรมที่ทำอย่างไรก็ได้รับอย่างนั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-21_นิทาน_ไก่ชนผู้มีผลของกรรมที่ทำอย่างไรก็ได้รับอย่างนั้น
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-07-21_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕