เสียงธรรมรายเดือน มีนาคม ๒๕๕๕

๓ มีนาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การเห็นมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-03_เทศน์_การเห็นมานะ
Download
ปกิณกะธรรม : มานะกับสักกายทิฏฐิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-03_ปกิณกะธรรม_มานะกับสักกายทิฏฐิ
Download
ปกิณกะธรรม : พิจารณากามราคะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-03_ปกิณกะธรรม_พิจารณากามราคะ
Download
กรรมฐาน : สุดยอดของทุกข์คือความเชื่อ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-03_กรรมฐาน_สุดยอดของทุกข์คือความเชื่อ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๔ มีนาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ผลของการให้ทาน และการละความชั่วห้าประการ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-04_เทศน์_ผลของการให้ทาน และการละความชั่วห้าประการ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเอาผลที่ได้นำก่อน วิหารธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-04_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติเอาผลที่ได้นำก่อน วิหารธรรม
Download
กรรมฐาน : แนวทางปฏิบัติเข้าสู่ความสงบ และเตือนสติความตายไม่มีนิมิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-04_กรรมฐาน_แนวทางปฏิบัติเข้าสู่ความสงบ และเตือนสติความตายไม่มีนิมิต
Download
พระเมตตาพร : หลังผ้าป่า วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-04_พระเมตตาพร_หลังผ้าป่า วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕
Download
นิทาน : ยักษ์ผู้มีความซื่อตรงต่อคำครูบาอาจารย์เข้าถึงมรรคผลได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-03-04_นิทาน_ยักษ์ผู้มีความซื่อตรงต่อคำครูบาอาจารย์เข้าถึงมรรคผลได้ง่าย