เสียงธรรมรายปี ๒๕๕๕

๑ กันยายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การไม่มีโรคมีความสุขอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-01_เทศน์_การไม่มีโรคมีความสุขอย่างยิ่ง
Download
กรรมฐาน : ใช้ผลของการปฏิบัติพิจารณา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-01_กรรมฐาน_ใช้ผลของการปฏิบัติพิจารณา

๒ กันยายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ความรู้หาประมาณมิได้คือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้คนมีสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-02_เทศน์_ความรู้หาประมาณมิได้คือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้คนมีสุข
Download
กรรมฐาน : การฝึกสมาธิเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-02_กรรมฐาน_การฝึกสมาธิเพื่อมรรคผล

๘ กันยายน ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การน้อมระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-08_เทศน์_การน้อมระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เดียว
Download
ปกิณกะธรรม : จิตหยุดอารมณ์ยินดีและยินร้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-09-08_ปกิณกะธรรม_จิตหยุดอารมณ์ยินดีและยินร้าย

๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : การละความชั่วต้องมีความกลัวในผลของบาป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-06_เทศน์_การละความชั่วต้องมีความกลัวในผลของบาป
Download
กรรมฐาน : การวางอารมณ์อยู่คนเดียวแบบอิสระเพื่อมรรคผลพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-06_กรรมฐาน_การวางอารมณ์อยู่คนเดียวแบบอิสระเพื่อมรรคผลพระนิพพาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : อดทนต่อความชั่วและทุกข์อันเกิดจากร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-07_เทศน์_อดทนต่อความชั่วและทุกข์อันเกิดจากร่างกาย
Download
นิทาน : อย่าไปอยู่ในที่มีคนพาลจะไม่เจริญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-07_นิทาน_อย่าไปอยู่ในที่มีคนพาลจะไม่เจริญ
Download
กรรมฐาน : ตามความจริงขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-07_กรรมฐาน_ตามความจริงขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-13_เทศน์_ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
Download
นิทาน : กบกับงูผูกพันกันด้วยบุพกรรมเป็นการกั้นมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-13_นิทาน_กบกับงูผูกพันกันด้วยบุพกรรมเป็นการกั้นมรรคผล
Download
กรรมฐาน : เหตุที่เกิดทุกข์จากกามคุณและทุศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-13_กรรมฐาน_เหตุที่เกิดทุกข์จากกามคุณและทุศีล
Download
ปกิณกะธรรม : สติกับสัมปชัญญะนำสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-13_ปกิณกะธรรม_สติกับสัมปชัญญะนำสู่มรรคผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-10-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕